Analýza informačních systémů Analýza informačních systémů

Analýza informačních systémů

Před samotným vývojem aplikací provádíme detailní analýzu potřeb a požadavků klienta na vyvíjenou aplikaci nebo informační systém.

Analýza informačních systémů

Vývoj každého informačního systému začíná detailní analýzou požadavků a potřeb klienta. Součástí prováděné analýza je také návrh konkrétního řešení. Všechny rozsáhlejší projekty obsahují právě tuto analýzu, dále využitelnou pro samotnou implementaci informačního systému.

Analýza IS sestává z následujících částí, které nakonec vytvoří konzistentní celek:

  • Analýza procesů - veškeré interní procesy společnosti nebo systému jsou pečlivě prozkoumány a nadefinovány jejich vzájemné vztahy a zodpovědnost účastníků za jednotlivé činnosti.
  • Analýza datového modelu - struktura datových entit (jako zakázka, médium apod.) a jejich vzájemných vztahů jsou zmapovány a je nadefinován jejich detailní výčet včetně veškerých datových vlastností jednotlivých entit.
  • Návrh řešení - na základě předešlé analýzy a cílů projektu je vypracován konkrétní návrh řešení specifikující jednotlivé části výsledného informačního systému, detailní soubor jejich funkcí a jejich souvztažnosti k jednotlivým uživatelským rolím v systému.

Pokud chcete získat více informací o tom, jakou analýzu Vám můžeme nabídnout, kontaktujte nás. Rád a ochotně Vám vysvětlí jakékoliv podrobnosti.

AREAL SYSTEMS s.r.o.
všechny nabízené služby arealsystems

Testování a výzkumy uživatelů

Použitelnost webových stránek

Optimalizace pro vyhledávače

SEO a SEM analýzy

Analýza ze statistik návštěvnosti

Audit přístupnosti

Strategický plán

Tvorba webů

Programování client-server aplikací

Flash animace a hry

Multimediální CD a DVD

Psaní textů pro web

Design

Grafické práce

Správa obsahu - CMS

Internetový marketing

Zvyšování návštěvnosti

Správa obsahu webu

Servis webu